top of page
אותיות מדברות חלק א

הקניית אבני היסוד בקריאה וכתיבה

 

אותיות מדברות חלק א

42.00 ₪מחיר

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ולמדיניות המועצה הישראלית לצרכנות, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול ברגע שהצרכן פתח את אריזתם לא יהיו ניתנים להחזרה/החלפה או זיכוי.