top of page
קורא ולא מבין  איך מטפלים בזה ?
קורא ולא מבין  איך מטפלים בזה ?

11.04.24 | 20:00 | יום חמישי

|

קישור לזום יישלח ביום ההרצאה במייל

קורא ולא מבין איך מטפלים בזה ?

וובינר חדש עם זהבה קלנר

מועד ההשתלמות:

11.04.24 | 20:00 | יום חמישי

קישור לזום יישלח ביום ההרצאה במייל

כרטיסים

  • קורא ולא מבין, איך מטפלים בזה?

    הרצאה בזום ע"י זהבה קלנר קישור להרצאה ישלח ביום ההרצאה 11.04.2024 | יום חמישי | 20:00

    ‏55.00 ₪
    +‏1.38 ₪ דמי שירות

סך הכל

‏0.00 ₪

שתפי את ההשתלמות

bottom of page