top of page

המסלול לאפקטיביות בקריאה- רישיון מוסדי

על התכנית

המסלול לאפקטיביות בקריאה מהווה פתרון מערכתי לבעיות הקריאה בבית הספר. הרעיון הוא לתת לצוות המקצועי "חכה" ולא "דג" . כלומר, שכל הידע יהיה אצלם. הצוות הרלוונטי יוכשר למפות את התלמידים המתקשים וליצור קבוצות עבודה בכל אחד בתחומי הקריאה (אבני היסוד, דיוק בקריאה, שטף בקריאה והבנה). כמו כן צוות כתות א יקבל תוכנית לחודשיים הראשונים של השנה, כך שבחנוכה כל ילדי הכתה יקראו (מוכח כבר בשטח). לאחר מכן ימשיכו בתוכנית הקריאה הרשמית שבת הספר בחר בה. בסוף התהליך תבינו שניתן לחלק את ההישגים של בית הספר בקריאה לפני ואחרי התוכנית, כי ההתקדמות של כל ילדי בית הספר תהיה משמעותית ביותר.

מחיר

‏8,500.00 ₪

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page