top of page

השתלמות אותיות מדברות - אנגלית

על התכנית

אותיות מדברות – אנגלית הקניית אבני היסוד באנגלית – עיצורים, תנועות ומילים חד הברתיות השתלמות קצרה ועניינית שתעניק לך הכשרה לסייע לתלמידים שלך בתחום ".נוסף - השפה האנגלית, בשיטת "אותיות מדברות ההשתלמות מתאימה למורות להוראה מתקנת שלא דוברות אנגלית שוטפת וגם למורות לאנגלית שלא מומחיות בהוראה מתקנת ורוצות לרכוש כלים לסייע .לתלמידים להטמיע את יסודות השפה האנגלית בצורה נכונה ויעילה כיום, קיימים תלמידים רבים, שאמנם מתקדמים משנה לשנה בלימודי האנגלית, .אך לא שולטים באבני היסוד של השפה: תנועות ועיצורים .טעויות נפוצות כגון: זיהוי הצליל של האות אי (E) הוא אי (I) וזה לא נכון שיטת "אותיות מדברות" באנגלית עושה סדר בכל אבני היסוד. הילדים לומדים היטב את בסיס השפה האנגלית ויכולים להתקדם לרמות גבוהות יותר בצורה .מדויקת

מחיר

‏507.00 ₪

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page