top of page
אותיות מדברות - ערכה למורה

ערכת תמונות למורה

 

אותיות מדברות - ערכה למורה

54.00 ₪מחיר

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ולמדיניות המועצה הישראלית לצרכנות, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול ברגע שהצרכן פתח את אריזתם לא יהיו ניתנים להחזרה/החלפה או זיכוי.

bottom of page