top of page
אותיות מדברות - במעגל השנה

 בנושא חגים ועונות השנה.

 

אותיות מדברות - במעגל השנה

42.00 ₪מחיר

 

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ולמדיניות המועצה הישראלית לצרכנות, מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול ברגע שהצרכן פתח את אריזתם לא יהיו ניתנים להחזרה/החלפה או זיכוי.

bottom of page